Pla de Voluntariat de LaLiga Genuine Santander

Un dels pilars de LaLiga Genuine Santander són els voluntaris i voluntàries, que a cadascuna de les fases viuen l’experiència genuine alhora que contribueixen al correcte desenvolupament de la competició. 

Des d’AGF ens n’encarreguem de crear i adaptar el pla de voluntariat de cadascuna de les fases, fer les formacions necessàries als voluntaris i voluntàries i acompanyar-los durant el cap de setmana de competició. 

La liga
Santander
Fundación La Liga

voluntaris i voluntaries

+ de 1.200

organitzacions vinculades

+ de 15

Ajudem a complir els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible: