VOLUNTARIAT

Els projectes de voluntariat permeten que els voluntaris i voluntàries visquin una experiència real basada en un benefici mutu entre el voluntari o voluntària i el projecte.  

Nosaltres ens n’encarreguem de vincular els valors de la vostra organització amb accions socialment responsables. 

Conceptualització de plans de voluntariat

Creem plans de voluntariat i/o tots els elements necessaris per poder dur a terme accions amb els col·laboradors i col·laboradores de la vostra organització.

Suport en la captació de voluntaris i voluntàries

Planifiquem i executem estratègies de captació de persones per les organitzacions que no tenen un cos de voluntariat creat o per accions puntuals que requereixen de voluntaris.

Formació de voluntariat

Creem plans de voluntariat i/o tots els elements necessaris per poder dur a terme accions amb els col·laboradors i col·laboradores de la vostra organització. 

Execució de l’acció de voluntariat

Acompanyem a les organitzacions durant les accions de voluntariat i establim la figura del o la responsable, encarregada de solucionar tots els dubtes o problemes que puguin sorgir durant l’esdeveniment.

Disseny i creació de merchandising corporatiu

Dissenyem i produïm tots els elements de merchandising que pugui requerir l’acció: elements per identificar els voluntaris i voluntàries, regals, detalls…

Elaboració de material audiovisual

Una experiència no mor si hi ha alguna cosa que te la recordi; i nosaltres ens n’encarreguem de crear continguts de qualitat que perdurin en el temps: des de fotografies a píndoles i vídeos corporatius.